Harjakt

Träna och jaga med din hund på stora marker. Vi kan erbjuda harjakt i vildmark som gränsar mot fjällen.

Om harjakt

Jakten börjar i september och fram till att snön sätter stopp. Jakten bedrivs med drivande hund och hagelvapen. Vi har haft god tillgång på hare de senaste säsongerna.

Köpa jakt

Vi förfogar över två områden, ett på ca 4000 hektar i fjällnära teräng och det andra på ca 3000 hektar i skogslandet.

Försäljning av dygnskort, du får vägledning till bra platser att jaga på men sköter dig i övrigt själv.

Kontakta oss för mer information